ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย  ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม
แฟ้มภาพเก่า เมื่อปี 2552ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม


สถานีอนามัยนาราชควาย


โรงเรียนบ้านนาราชควาย
โรงงานผลิตเตาอังโล่  ที่บ้านนาราชใต้