ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง


บนถนนทางหลวงสาย นครพนม - สกลนคร


ปากทางเข้าไปที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ระยะทาง 500 เมตร


ถนนที่ตรงไปที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม


อบต.บ้านผึ้ง มีเขตปกครอง 23 หมู่บ้าน คือ บ้านผึ้ง หมู่ 1 , 2 , 13 , 15
บ้านวังกระแส หมู่ 3 , 4 , 16 , บ้านนามน หมู่ 6 , บ้านดงสว่าง หมู่ 7
บ้านเทพพนม หมู่ 8 , 14 , บ้านดอนม่วง หมู่ 9 , บ้านสุขเจริญ หมู่ 10
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 11 , 18 , 20 , 21 , 22 , บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19
บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23


เห็น อบต.บ้านผึ้ง แต่ด้านนอก  ไม่ได้เข้าไปดูข้างใน เพราะวันนี้เขาหยุดปีใหม่กัน
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2554 18:29

    ใกล้จะถึงวันพ่อ แห่งชาติแล้ว อยากให้สภาตำบล บ้านผึ้งคัดเลือกคุณพ่อดีเด่น โดยคัดหมู่บ้านละ 2 คนเผื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คุณพ่อหลายๆๆ เอาเป็นตัวอย่าง

    ตอบลบ