ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 
ตั้งอยู่ที่ ถนนชยางกูร สายนครพนม - ธาตุพนม กม. 7
บ้านท่าค้อใต้ หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม 


แบ่งการปกครองเป็น 14 หมู่ คือ หมู่ 1 บ้านหนองจันทร์ หมู่ 2 บ้านเมืองเก่า
หมู่ 3 บ้านท่าค้อเหนือ หมู่ 4 บ้านท่าค้อใต้ หมู่ 5 บ้านหนองเซา
หมู่ 6 บ้านโคกไก่เซา หมู่ 7 บ้านดอนม่วง หมู่ 8 บ้านนาหลวง
หมู่ 9 บ้านบุ่งเวียน หมู่ 10 บ้านดงหมู หมู่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ
หมู่ 12 บ้านนาหลวง หมู่ 13 บ้านหนองจันทร์ หมู่ 14 บ้านหนองจันทร์


มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรกรที่ทำการของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ อบต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม

ที่ทำการ อบต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

หอประชุม " อาคารศรีบังกอ " ของ อบต.ท่าค้อศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าค้อ
งานบริการประชาชนของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นปากซอยที่เห็น คือ ถนนชยางกูร สายนครพนม - ธาตุพนม


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนมงานเย็บปักของกลุ่มสตรี เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนตำบลท่าค้อ


ถนนชยางกูร สายนครพนม - ธาตุพนม
โรงเรียนบ้านท่าค้อ ( ชุนห์ประสาทศิลป์ ) ถนนชยางกูร กม. 7โรงเรียนบ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


ตลาดสดของ อบต.ท่าค้อ ที่ริมถนนชยางกูร
ที่นี่เป็นที่รู้จักว่ามีเครื่องจักสานขาย แต่เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วน่าใจหาย


งานจักสานก็เป็นงานเสริมหลังการทำนา ที่นี่เขาทำกันเป็นประเพณีมานานแล้ว


การทำงานจักสานที่บ้าน ในเขตชุมชน อบต.ท่าค้อ

งานจักสานที่นี่ฝีมือดีและมีรูปทรงน่าสนใจเอาไปใช้ตกแต่งบ้านได้


ตลาดสดของ อบต.ท่าค้อ บนถนนสาย นครพนม - ธาตุพนม
งานปลูกยาสูบในเขต อบต.ท่าค้อตามแนวริมน้ำโขง  เป็นอาชีพที่รายได้ดีการตากใบยาสูบ ของชุมชนแถบริมน้ำโขง  


คลองส่งน้ำในพื้นที่ตำบลท่าค้อ


คลองส่งน้ำอีกส่วนหนึ่ง น้ำก็ไปไม่ถึง
งานจักสาน สุ่มไก่ เป็นอาชีพเสริมของชาวท่าค้อ หลังทำนา
ใบเสมาโบราณ บ้านโคกไก่เซา

วัดศรีจันทราวาส บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม


วัดเมืองเก่า  บ้านเมืองเก่า ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม


สิม วัดเมืองเก่า


ภายในวัดเมืองเก่า อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ที่ดูร่มรื่นดีศาลเจ้าปู่พระชัย ในดงไม้ใหญ่ศาลปู่เจ้าพระชัย 


ค่าย ตชด.


ธาตุเมืองเก่า  บ้านเมืองเก่า ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม โบราณสถานลึกลับยังไม่มีการสำรวจศึกษาถึงความเป็นมาของโบราณสถานแห่งนี้
สำนักภาวนาจิตดอนจิกวนาราม ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม 
ภายในบริเวณสำนักภาวนาจิตดอนจิกวนาราม

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม 2554 03:56

    ประวัติความเป็นมาน่าศึกเพิ่มเติมดีครับ

    ตอบลบ