ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายอบต.นาทราย ตั้งอยู่บนถนนสาย นครพนม - สกลนครที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนมตำบลนาทราย เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2441 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนยานาง หมู่ 2 บ้านนามูลฮิ้น หมู่ 3 บ้านโพนงาม หมู่ 4 บ้านนาคำกลาง หมู่ 5 บ้านอ่างคำ หมู่ 6 บ้านหัวโพน หมู่ 7 บ้านโนนขาม หมู่ 8 บ้านโคกทรายคำ หมู่ 9 บ้านนามูลฮิ้น                                                                    ทิศเหนือ ติดกับ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
                                                                    ทิศใต้ ติดกับ ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
                                                                    ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
                                                                    ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม


ภายในอาคารที่ทำการ อบต.นาทราย ปัจจุบัน


อาคารปัจจุบันเก่าและคับแคบ กำลังรอที่ทำการใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง


นายเรืองยศ เจริญโพธิ์ชัย  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย


ทำเนียบประธานสภา อบต.นาทรายห้องธุรการ การเงินของ อบต.นาทราย
เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมจัดงานปีใหม่
สถานีอนามัยบ้านหัวโพน ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม


โรงเรียนบ้านนาทราย  ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
ถนนทางหลวง นครพนม - สกลนคร


เครื่องจักสาน ที่บ้านนามูลฮิ้น สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว

กลุ่มอาชีพจักสานบ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนมวัดศรีโสภาค  บ้านนามูลฮิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น