ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม


อาคารสำนักงาน อบต.วังตามัว


มีเขตปกครอง 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านหนองแซง หมู่ 2 บ้านวังตามัว
หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย หมู่ 4 บ้านโนนชมภู หมู่ 5 บ้านคำสว่าง
หมู่ 6 บ้านคำสว่าง หมู่ 7 บ้านพรเจริญ หมู่ 8 บ้านหนองแซง
หมู่ 9 บ้านวังตามัว หมู่ 10 บ้านคำสว่าง
ตั้งอยู่ริมถนนสาย นครพนม - สกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น